Category

nowosci
Przykładowa dodana treść oraz obrazek   Przykład tekstu 
Read More
Wykaz Banków – www.wfosigw.lodz.pl, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem. Nabór wniosków –  do dnia 30 września każdego roku  wdrażania Programu (2011-2013) – data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu  lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok. Dotacja nie może przekroczyć...
Read More
Do naszej oferty dodajemy następujące usługi…..
Read More

Firma San Tech

Realizujemy projekty nowoczesnych i ekologicznych instalacji w budownictwie jednorodzinnym, budownictwie komercyjnym, obiektach użyteczności publicznej zarówno w nowo powstałych budynkach jak i modernizowanych.