Dolne źródło

Istnieją 3 rodzaje dolnego źródła w zależności od rodzaju Pompy Ciepła, którą chcemy zainstalować. Każdy rodzaj dolnego źródła trzeba dobrać do oczekiwań klienta oraz warunków geologicznych danego terenu, na którym ma być zainstalowana Pompa Ciepła.

POWIETRZNE: jest to dolne źródło, które wykorzystujemy przy stosowaniu Powietrznej Pompy Ciepła. Pompa poprzez wymiennik lamelowy odbiera ciepło z powietrza przekazując je do instalacji.

GLIKOL: Jest to dolne źródło, które przekazuje energię z wnętrza ziemi poprzez:

Sondy pionowe

Sondy pionowe to pionowy kolektor gruntowy. Są to zwykłe rury z tworzywa sztucznego umieszczone w pionowych odwiertach, których głębokość i ilość ściśle zależy od mocy grzewczej pompy ciepła. Zasada działania jest podobna jak w kolektorze poziomym: w zamkniętym obiegu krąży niezamarzający płyn odbierając ciepło z gruntu oraz wód podziemnych i przekazuje je do pompy ciepła. W dolnych partiach gruntu gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok.

Wykorzystanie ciepła pochodzącego z tego podłoża jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania każdego rodzaju budynków, zarówno dużych jak i małych, prywatnych i publicznych. Koszt wykonania sond pionowych jest stosunkowo wysoki, ale w zamian uzyskujemy niezawodną, energooszczędną formę ogrzewania o stosunkowo wysokiej temperaturze na wejściu do pompy ciepła. Kolektor zajmuje niewielką przestrzeń i można go zainstalować nawet na małych działkach. Po wywierceniu otworu nie ma konieczności przeprowadzania dużych prac rekultywacyjnych, zatem wpływ na najbliższe otoczenie jest minimalny. Wody gruntowe nie są wykorzystywane, więc ich poziom nie zmienia się.

Kolektor poziomy

Grunt jest dobrym akumulatorem ciepła, gdyż przez cały rok zachowuje stosunkowo równomierne temperatury rzędu 7 do 13C.

W kolektorach poziomych ciepło odbierane jest z gruntu za pomocą rur z tworzyw sztucznych zakopanych w ziemi około 20 cm poniżej głębokości przemarzania dla lokalnej strefy. W kolektorze, w obiegu zamkniętym, krąży niezamarzający płyn, odbierając ciepło z gruntu i przekazując je do pompy ciepła. Właściwości akumulacyjne i przewodność cieplna gruntu są tym większe, im bardziej grunt jest nasycony wodą, im więcej jest składników mineralnych i im mniejsza jest porowatość. Kolektor nie może znajdować się pod budynkami, a także nie powinien być oddzielony od atmosfery żadną szczelną nawierzchnią, np. asfaltową lub betonową, która praktycznie uniemożliwia regenerację kolektora przez opady deszczowe. Dozwolone jest także wykorzystywanie zbiorników wodnych, w których rozmieszcza się rury z tworzyw sztucznych na dnie wodnego obiektu tak samo jak w ziemi i energia cieplna wykorzystywana jest z temperatury wody.

WODA – jest dolne źródło, do którego wykorzystuje się wodę pobraną z studni. Woda przepompowywana jest do wymiennika, który odbiera z wody energię cieplną a wodę wykorzystaną do procesu ogrzania przepompowuje do drugiej studni(tzw. Studni zrzutowej). Następnie woda, którą pozbawiliśmy energii cieplnej odzyskuje ją będąc w gruncie, gdzie temperatura gruntu pozwala jej się zregenerować.