Grzejnikowe

Ogrzewanie grzejnikowe

Grzejniki konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne ogrzewają pomieszczenie w wyniku grawitacyjnego przepływu masy powietrza wewnątrz radiatora grzejnika, w wyniku czego następuje jego ogrzanie. Przepływ grawitacyjny wynika z różnicy gęstości powietrza ze zmianą jego temperatury. Grzejniki zasilane są prądem elektrycznym lub gorącą wodą. Woda dostarczana jest instalacją centralnego ogrzewania (CO).

Wady i zalety:

  • „mieszanie” powietrza w pomieszczeniu,
  • relatywnie średnia prędkość nagrzewania pomieszczenia,
  • łatwość regulacji temperatury,
  • stabilność w utrzymaniu temperatury w pomieszczeniu,
  • mniejsza powierzchnia grzejnika w stosunku do grzejników radiacyjnych
  • (wada) większe nierównomierności w ogrzewaniu powietrza, ciepłe powietrze unosi się do góry.