Instalacje Wod-Kan

wewnętrzne:
  • ciepła woda użytkowa
  • zimna woda użytkowa
zewnętrzne:
  • przyłącza kanalizacyjne
  • przyłącza wodociągowe
  • oczyszczalnie ścieków

Instalacje wykonujemy z rur z tworzyw sztucznych jak i zarazem z rur stalowych cynkowanych. Wykonujemy remonty starych instalacji z zastosowaniem istniejących systemów bądź wymianą na nową technologię.